KSh34,000 KSh32,600

Koshin 180 2” Pump

Club Point: 500
KSh46,000 KSh44,000

Koshin 3” Pump

Club Point: 500