KSh335

Fanta Org.Tin Soda 6pk

Club Point: 10
KSh40

Sprite 350ML

Club Point: 5
KSh170

Fanta Passion 2L

Club Point: 10
KSh40

Fanta Blackcurrant 350ml

Club Point: 5