KSh39

Hanan Tissue Paper

Club Point: 5
KSh150

Hanan Paper Value Pack Serviette

Club Point: 10
KSh69

Hanan Wet Wipes

Club Point: 5
KSh1,184

Hanan Aluminium Foil 45cmx90cm

Club Point: 25